Technologia MOL®LIK

Bezbiocydowa technologia MOL-LIK doprowadzi Państwa wodę ponownie do stanu naturalnej równowagi.

Jeżeli używacie Państwo wodę w procesach technologicznych, to zmieniacie jej właściwości fizyczne. W tym celu wykorzystane zostają struktury wody, które w normalnym przypadku odpowiedzialne są za procesy rozpuszczania substancji (np. wapń i sole). Może dojść również do sytuacji, w której zaistnieje przewaga struktur rozpuszczających. Nie stanowi dla nich również problemu materiał, z którego jest wykonane Państwa urządzenie.

Skutkami tego są wytrącenia, korozja, gorsze przewodzenie ciepła, częsta wymiana filtrów …. Urządzenie Państwa traci na sprawności i jego praca nie jest więcej w zupełności pewna.

Technologia MOL-LIK powoduje ponowne uzyskanie stanu naturalnej równowagi wody. Pozwala to na uniknięcie przedstawionych powyżej skutków.

Typowymi przykładami zastosowania technologii MOL-LIK są:

elektrownie

technika klimatyzacyjna

pływalnie

centra obliczeniowe

technika filtracyjna i membranowa

… i wiele innych systemów wodnych

Technologia MOL-LIK wytłumaczona na bazie zastosowania w elektrowni KNG Rostock. Przedstawiona w tym miejscu prezentacja trwa kilka minut. Proszę sobie ją obejrzeć:

Nowości dotyczące technologii MOL-LIK