Uzdatnianie wody przyjazne dla środowiska naturalnego

za pomocą doskonałych technologii MOL

 

Uzyskane efekty:

 

większa wydajność

większe bezpieczeństwo

czyste systemy

dłuższa żywotność

standardy higieniczne

polepszona wydajność urządzeń

technologiczne bezpieczeństwo pracy

 

i to z mniejszym nakładem pracy.

Technologia MOL®LIK

Bezbiocydowa technologia MOL-LIK doprowadzi Państwa wodę ponownie do stanu naturalnej równowagi.

Jeżeli używacie Państwo wodę w procesach technologicznych, to zmieniacie jej właściwości fizyczne. W tym celu wykorzystane zostają struktury wody, które w normalnym przypadku odpowiedzialne są za procesy rozpuszczania substancji (np. wapń i sole). Może dojść również do sytuacji, w której zaistnieje przewaga struktur rozpuszczających. Nie stanowi dla nich również problemu materiał, z którego jest wykonane Państwa urządzenie.

Skutkami tego są wytrącenia, korozja, gorsze przewodzenie ciepła, częsta wymiana filtrów …. Urządzenie Państwa traci na sprawności i jego praca nie jest więcej w zupełności pewna.

Technologia MOL-LIK powoduje ponowne uzyskanie stanu naturalnej równowagi wody. Pozwala to na uniknięcie przedstawionych powyżej skutków.

Typowymi przykładami zastosowania technologii MOL-LIK są:

elektrownie

technika klimatyzacyjna

pływalnie

centra obliczeniowe

technika filtracyjna i membranowa

… i wiele innych systemów wodnych

Technologia MOL-LIK wytłumaczona na bazie zastosowania w elektrowni KNG Rostock. Przedstawiona w tym miejscu prezentacja trwa kilka minut. Proszę sobie ją obejrzeć:

Nowości dotyczące technologii MOL-LIK

Technologia MOL®CLEAN

Technologia MOL-CLEAN eliminuje skutecznie i trwale biofilmy i osady, nawet w kompleksowych urządzeniach.

Efekty uzyskane przez Państwa:

czyste systemy

bezpieczeństwo higieniczne

technologiczne bezpieczeństwo pracy

MOLClean_PL

Zasada działania technologii MOL-CLEAN

Typowymi przykładami zastosowania technologii MOL-CLEAN są:

elektrownie

technika klimatyzacyjna

systemy chłodzenia

gruntowne czyszczenie systemów wodnych

… i zastosowanie w innych systemach wodnych

Historia

MOL Katalysatortechnik GmbH działa od roku 1995 w zakresie badań i rozwoju innowacyjnych technologii, które mają uzasadnienie gospodarczo-ekonomiczne.

06.04.1995:

Założenie firmy MOL Forschungsgesellschaft für Metalle, Oxide und Legierungen (MOL Spółka Badawcza Metali, Tlenków i Stopów) z siedzibą w miejscowości Mücheln i biurem w Schkopau.

1995-2000:

  • Zmiana nazwy na MOL Katalysatortechnik GmbH.
  • Zastosowanie technologii MOL®CLEAN w urządzeniach do zwilżania powietrza z systemem wody obiegowej (klimatyzacja i wentylacja pomieszczeń). Zapewnienie bezpiecznej pracy systemu pod kątem wymogów higienicznych.
  • Przeniesienie siedziby firmy z Mücheln do Merseburga. Biuro pozostaje w Schkopau.
  • Firma ThyssenKrupp VDM wspiera MOL Katalysatortechnik GmbH przy dystrybucji produktów MOL®.

2000-2005:

  • Zapewnienie ekonomicznej i przyjaznej dla środowiska naturalnego gospodarki wodnej w obiegach chłodniczych poprzez zastosowanie technologii MOL®CLEAN.
  • Rozwój działalności zagranicznej.
  • Organizacja cyklu konferencji „Merseburger MOL®CLEAN-Tage“.

2006-2010:

  • Opracowanie metody uzdatniania wody bez stosowania jakichkolwiek środków chemicznych (technologia MOL®LIK).

Działalność w VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau / Zrzeszenie Niemieckich Producentów Maszyn i Urządzeń).

Kontakt

MOL Katalysatortechnik GmbH

Leunastraße 06

D-06258 Schkopau

Telefon: +49 (0) 3461/ 72 30 97

Fax: +49 (0) 3461/ 72 31 25

Mail: info[at]molkat.de